Projects

Project Coordinator: TÜBİTAK-121Z362.Kızılçam (Pinus brutia Ten.)'ın Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Stres Faktörü Çam Kese Böcegi (Thaumetopoea wilkinsoni Tams.) Zararının Etkisi ve Bitki-Böcek Beslenme İlişkisi. 2021-2024.

Project Coordinator: PAUBAP-2020FEBE030.Rindera cetinerii Yıldırım (Boraginaceae) Üzerinde Anatomik ve Karyolojik Araştırmalar. Yüksek Lisans Tez Projesi. 2020-devam.

Project Coordinator: PAUBAP-2020FEBE029.CYP2D6 Genotipinin Mesalazin Metabolizmasındaki Öneminin Araştırılması. Yüksek Lisans Tez Projesi. 2020-devam.

Project Coordinator: PAUBAP-2019FEBE049.Fıstık çamı (Pinus pinea L.) ibre yapraklarında terpen konsantrasyonunun zamana bağlı değişimi. Yüksek Lisans Tez Projesi. 2019-2021.

Project Investigator: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel MüdürlüğüFıstıkçamı ve Diğer İbrelilerde Kozalak ve Tohum Verimindeki Azalmaların Sebepleri ve Kontrol Olanakları Entegre Projesi. Araştırma Projesi, 2019-devam.

Project Coordinator: Seçmen Çakşırı (Ekimia ozcan-secmenii) Tür Eylem Planı. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DKMP Projesi. 2018.

Project Coordinator: PAUBAP-2017FEBE061.Tomicus destruens Woll. Konakçı Tercihine Pinus brutia Ten. İğne Yaprak ve Odun İçeriklerinin Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tez Projesi. 2017-2018.

Project Coordinator: PAUBAP-2017FEBE062. Kızılçam (Pinus brutia Ten.)'da yüksekliğe bağlı terpen profillerinin varyasyonu. Yüksek Lisans Tez Projesi. 2017-2019.

Project Coordinator: 2016FEBE002. Çam Pamuklu Koşnili (Marchalina hellenica Genn.) varlığının kızılçam (Pinus brutia Ten.) ibrelerindeki terpen profili üzerine olan etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tez Projesi. 2016-2017.

Project Coordinator: TÜBİTAK-115B192. Topuklu Yaylası (Denizli) Doğa Bilim Kampı-4. (2015).

Project Coordinator: TÜBİTAK-213B691. Topuklu Yaylası (Denizli) Doğa Bilim Kampı-3. (2014).

Project Coordinator: PAUBAP-2014FBE034. Kızılçam (Pinus brutia Ten) İğne Yapraklarındaki Tanen Miktarının Zamana Bağlı Değişimi. Yüksek Lisans Tez Projesi.

Project Coordinator: PAUBAP-2014FBE042. Türkiye’de yayılış gösteren bazı Ağaç Türlerinin Uçucu Yağlarının Anti-MRSA Etkilerinin Belilrlenmesi. Yüksek Lisans Tez Projesi.

Project Coordinator: PAUBAP-2014FBE004. Çam Kese Böceği (Thaumetopoea wilkinsoni Tams) Üzerine Bazı Bitki Türlerinden elde Edilen Uçucu Yağların Larvisidal Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tez Projesi.

Project Coordinator: TÜBİTAK-122B155. Topuklu Yaylası (Denizli) Doğa Bilim Kampı-2. (2012).

Project Coordinator: TÜBİTAK-110T976. Çam Kese Böceği (Thaumetopoea wilkinsoni Tams.) İstilasına Bağlı Olarak Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’dan salınan Uçucu Bileşiklerin Mevsimsel Değişimi, Konukçu Tercihindeki Rolleri ve Bu Bileşiklerin İstila Öncesi ve Sonrasında İndüklenme Potansiyellerinin Belirlenmesi. 2011-2014.                 

Project Coordinator: TÜBİTAK-111B096. Topuklu Yaylası (Denizli) Doğa ve Gök Bilim Kampı. (2011)

Project Investigator: TÜBİTAK-107T243.Kızılçam’da Çam Kese Böceği’ne (Thaumetopoea wilkinsoni Tams). Karşı Direncin Genetik Çeşitliliğinin Araştırılması. 2007- 2008. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kani IŞIK.

Project Investigator: Akdeniz Üniv., Bilimsel Araştırma Projesi 2007.03.0121.007. Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’da Çam Kese Böceği (Thaumetopoea wilkinsoni Tams.)’ne Karşı Direncin Genetik Çeşitliliğinin Terpenler Bakımından Araştırılması. 2007-2009. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kani IŞIK.   

Project Investigator: Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Projesi. Muğla-Dalaman Bölgesindeki Kıyı ve Sulak Alan Ekosisteminin Araştırılması II. Alt Projesi. 2001-2004. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yakup Kaska

Project Investigator: Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Projesi. Türkiye’nin Akdeniz Sahillerindeki Kaplumbağa Ölümleri ve Ağır Metal Kirliliği. 2001-2002. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Latif Elçi.

 

courses

 

Speaker

Clonal variation of Pinus brutia Ten. in outbreak areas of pine processionary moth. Ph.D Winterschool: Ecology of Plant VOCs. 11-15 November 2008 Wageningen, Netherlands

chapters

 

Semiz, G. 2013. Taş Çağından Günümüze Amber ve Reçine. Merkezefendi Tıp Günleri, Denizli-Türkiye, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları No:41. Denizli. ss: 82-87.

Semiz, G. 2013. Çam Reçinesi, Bileşimi ve Halk Hekimliğindeki Kullanım Alanarı. Merkezefendi Tıp Günleri, Denizli-Türkiye, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları No:41. Denizli.  ss: 177-182.